Indstillet:
Trivselsgruppen, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
I forbindelse med vedtagelse af Regionshospitalet Randers' nye strategi, hvor "Trivsel" er ét ud af fire hovedspor, blev 2017  udnævnt som "Trivselsår". En arbejdsgruppe tilrettelagde en indsats på flere fronter med plakatkampagne, fyraftensoplæg med eksterne oplægsholdere, oplæg af Trivselsgruppens tovholder Maria Gaden Bjerre på 20 P-møder rundt i huset, video, intranet-side, leder-dag, Trivselspris mv.

Arbejdsgruppen var hele vejen igennem optaget af, hvordan indsatsen blev forankret i medarbejder- og lederstaben, i kulturen på hospitalet. Trivsel skulle gerne være noget vi taler om, noget vi værner om og kender vigtigheden af, ift. kvaliteten af vores arbejde – også efter Trivselsårets afslutning. Vi tog derfor initiativ til i samarbejde med Arbejdsmiljøcentret (ekstern,privat virksomhed) at udvikle en Trivselsagent-uddannelse særligt for hospitalet. Undervisningen foregik hos os og blev varetaget af Arbejdsmiljøcentrets erhvervspsykologer.

Hvis en afdeling sendte en medarbejder afsted, forpligtede ledelsen sig til 2 samtaler med medarbejderen undervejs og var inviteret til at deltage på 1/2 undervisningsdag. 27 Medarbejdere blev uddannet Trivselsagenter og udgør i dag et netværk, som bruger hinanden og mødes samlet min. 2 gange årligt. Derudover samarbejder de med AMIR/TR, og deltager relevant i AMO-møder. De arbejder lokalt med trivsel i egen afdeling, og netværket er netop ved at forberede en tværgående indsats for tillidsfuld kommunikation på tværs af afdelinger. Denne indsats skal Trivselsagenterne køre henover '19, som er "Kommunikationsår". Der er flere afdelinger, der har ønsket at få uddannet flere Trivselsagenter, så forhåbentlig er det kommet for at blive, og er ved at blive en del af kulturen her på hospitalet.