Indstillet:
Christian Buus, Neurologisk Afdeling F, Aarhus Universitetshospital (Nu ansat på Aarhus Universitetshospital Risskov, Afsnit P)

Kort beskrivelse af løsningen:
Før i tiden brugte vi et word-dokument, hvori vi skrev data på alle ny-indlagte patienter og brugte dette dokument til at fortælle om de nye patienter til morgenkonferencen. Jeg udviklede, i samarbejde med Caroline Riis Jensen (IT), et nyt "vagtoverleverings-system", der bruger de data på patienterne, der i forvejen er at finde i Klinisk Logistik Anywhere. Det krævede udvikling af en særskilt "fane", sat op på en bestemt måde, sådan at kun de nødvendige informationer for overleveringen fremgik.

Dette mindsker arbejdsbelastningen for nattevagten betragteligt, der før i tiden måtte bruge op mod ½-1 time på at udfylde vagtoverleveringsskemaet. Desuden undgås fejl, da al data i forvejen er tilgængeligt, der skal ikke "copy-pastes" noget, og både plejepersonale og læger kan hjælpe med at opdatere felterne, sådan at den mest rigtige og nyeste information altid vil fremgå.

Desuden medvirker dette til, at "stuegangs-sedlerne" til brug om dagen, der også trækker på data fra Klinisk Logistik, bliver "bedre" da nu både læger og sygeplejersker i samarbejde udfylder felterne. Således ender borgeren i sidste ende med at få en bedre behandling, da 1. nattevagten ikke er helt så træt som før, 2. stuegangs-sedlerne indeholder nu præcis og tilstrækkelig viden, sådan at selve stuegangen kan foregå mere effektivt og med mindre risiko for at overse eventuelle problemstillinger.