Indstillet:
Hjemmesygeplejerskerne i Skive og Viborg Kommune samt medicinsk afsnit 2, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
En tværsektoriel koordineret indsats til KOL-patienter, som af kognitive årsager ikke selv kan varetage en behandlingsplan i form af at reagere relevant for de første symptomer på forværring og så tidligt som muligt opstarte prednisolon og antibiotika mod en forværring.

For patienterne giver det:

Støtte i hverdagen fra hjemmesygeplejersker med et besøg min. 1 gang ugentligt til vurdering af lungestatus. Sikrer rettidigog korrekt opstart af behandling for forværring. Forebygger indlæggelse. 

Læs mere her.