Indstillet:
Endoskoperende speciallæger kir/med afdeling, Endoskopiafsnittet, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Vi har på Regionshospitalet Viborg etableret et intensivt endoskopi oplæringsprogram for de yngre læger i HU-stillinger i medicinsk og kirurgisk gastroenterologi.

Der arrangeres et 4 ugers forløb, hvor HU-lægen er taget ud af anden drift på afdelingen fraset vagter og derfor har mulighed for at endoskopere cirka 5 dage om ugen i 4 uger i træk.

Inden opstart på selve den praktiske del af kurset har der været en teoretisk del med undervisning og endoskopisimulatortræning. Dette medfører, at lægen allerede ved første superviserede skopi af en patient har en stor teoretisk viden og også teknisk kundskab, hvilket er til stor gavn for patienten.

Herefter som anført 5 dage om ugen i 4 uger med koloskopi på patienter med supervision af erfaren endoskopør. Efter endt kursus vil HU lægen have udført 100 superviserede koloskopier. Derefter vil kursisten kunne endoskopere selvstændigt på et meget højt fagligt og teknisk niveau og ens uanset om man er medicinsk eller kirurgisk læge, hvilket er en fordel, da der er store overlap mellem vores patiengrupper.

Den accelerede oplæring vil for patienten medføre: at der kan forventes mere smertefri skopi grundet endoskopør med mere erfaring, teoretisk og teknisk kunnen til håndtering af slyngedannelse mm. Højere kvalitet af koloskopierne med højere polypdetektionsrate og bedre tekniske færdigheder ved polypfjernelse.

Tidligere har det været særdeles vanskeligt at opnå samme grad af selvstændighed samt teoretisk og praktisk kunnen med mere sporadiske dage med supervison i endoskopien, og nogle HU læger opnåede først dette niveau lige enden de blev speciallæger, hvor de nu kommer på kurset i første del af deres HU stilling.