Indstillet:
Afdelingssygepl. Louise Lindenmayer, forflytningsvejleder Gitte Jørgensen, forflytningsinstruktør Allan Feldbak og oversygeplejerske Ulla Veng, Neurologisk Afsnit N09, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Afdelingen har gennemført et helhedsorienteret pilotprojekt, med fokus på brug af hjælpemidler, så forflytningerne blev sikre og trygge for patienterne og mobiliseringen blev lettere, uden at det blev tungere for medarbejderne. Pilotprojektet viste, at der er store gevinster ved at lave en helhedsorienteret indsats, hvor der både er fokus på ledelse, sikkerhedskultur, hjælpemidler, undervisning og en samlet risikovurdering af de forhold der er i afdelingen.

God kvalitet i patientbehandlingen understøttes blandt andet af, at personalet kan bruge tiden på kerneopgaven og at patienterne mobilises optimalt, så liggetiden ikke forlænges unødigt at komplikationer ved passivt sengeleje som f.eks. trykskader.