Indstillet:
Stine Moldt og de involverede kolleger på Forskningsklinikken for Ludomani, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Forskningsklinikken for Ludomani (FKL) udvikler Danmarks første landsdækkende internetbaserede behandlingsprogram til patienter med ludomani. Behandlingsprogrammet er baseret på klinikkens evidensbaserede behandlingsprogram, dog tilpasset internetformatet. Et helt centralt element i udviklingen af internetbehandlingen er brugerinddragelse. Både behandlere og patienter har, fra programmets helt tidlige udarbejdelsesfase, givet værdifuld feedback på tidlige prototyper og foreløbigt indhold. Målet er løbende at optimere indholdet og sikre, at det rammer plet hos målgruppen, reducerer frafald og giver god effekt af behandlingen af ludomani. Både behandlere og patienter har evalueret på bl.a. skema-indhold og konkrete øvelsers relevans, prioriteret materiale i behandlingsmoduler, vurderet relevans af videoklip i programmet osv. Patienterne har modtaget evalueringsskemaer og har udvekslet erfaringer om programmets foreløbige indhold med behandlerne. Denne brugerfeedback har kvalificeret behandlingsprogrammets indhold og sikret stor relevans for patienterne. Det internetbaserede format sikrer, at klinikken effektivt kan nå en større målgruppe, ligesom det er med til at give mere lige adgang til behandling og behandling, som passer ind i patientens hverdag. Internetbehandlingen indebærer i udgangspunktet kun et enkelt fysisk fremmøde til en indledende forsamtale i klinikken og de øvrige 12 behandlingssamtaler erstattes af onlineprogrammet så behandlingen rykkes hjem i patientens stue.


Internetbehandlingen er udviklet for at kunne tilbyde behandling til ludomaner i hele Danmark og især at kunne tilbyde behandling til de patienter, der har svært ved at fuldføre et behandlingsforløb i klinikken. De primære målgrupper er: 1) patienter fra randområder, som har for langt til nærmeste behandlingssted; 2) Patienter, der ikke har mulighed for at møde til ugentlig behandling i åbningstiden, f.eks. pga. job eller uddannelse og 3) yngre patienter i alderen 18 til 35 år, som ofte er nemmere at nå via deres mobile enheder og for hvem det er mere trygt og mindre skamfuldt at modtage behandling på nettet end at møde op i klinikken.

Læs mere her.