Indstillet:
Sengeafsnit for Affektive lidelser A2, Regionspsykiatrien Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Et lamineret A4 ark der er ophængt på hver patientstue med billeder og beskrivende tekst til hver billede/mulighed, der illustrerer eksempler på ”PN – muligheder efter behov” under indlæggelse. Det være sig ballstick, NADA, gåtur, samtale, afspænding eller medicin. Billederne er fotografier, vi har taget af tilbuddene i afdelingen og med personalet som statister, for at gøre tilbuddene så nærværende og autentiske som muligt.

Værdien for patienterne har betydning på flere områder:

  • Dels oplever de, at deres PN medicin forbrug reduceres.
  • Der er tilbagemeldinger ift., at få rykket grænser og pludselig inviteres til at være mere aktiv medspiller i behandlingen. Det har tidligere været ”let” at bede om PN medicin uden at forholde sig til alternative muligheder.
  • Patienter, der har haft flere indlæggelser igennem årene, beskriver, at det er positivt, at fokus flyttes fra den medicinske behandling til en større nysgerrighed på det enkelte menneskes mestring.

Læs mere her.