Indstillet:
Suzette Brauner Kristensen, Medicinsk sengeafsnit 2, Hospitalsenheden Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
I samarbejde med Odder kommune, holdes der ved indlæggelsesstart, virtuelt samarbejdsmøde mellem Hospitalsenheden Horsens, udskrivningskoordinator og læge. Visitationen i Odder og borgeren samt de pårørende.

Mødet foregår ved hjælp af en tablet, hvor udskrivningskoordinatoren fra Hospitalsenheden Horsens sidder sammen med borgeren, de pårørende og lægen. Lægen deltager i første del af samtalen med borger og pårørende, hvorefter udskrivningskoordinatoren ringer Odder kommune op via tablet.

Mødet omhandler tiden forud for indlæggelsen, aktuel status og de udfordringer der har været under indlæggelsen. Dette for at give et godt billede af de problematikker der kan opstå efter udskrivelsen samt for at afdække hvilken hjælp borgeren skal have efter udskrivelsen.

Det giver en rigtig god værdi for borgeren, eftersom borgeren selv er med til at sætte ord på sit indlæggelsesforløb samt være med til at sætte ord på hvilke behov der er efter udskrivelsen. Borgeren føler sig medinddraget, hørt og anerkendt, eftersom de selv har været med til at lægge en plan for deres udskrivelse og videre forløb.

Der er også en stor koordinering- og kommunikationsgevinst, i og med at der sikres at borgeren, kommune og hospital har fået og givet de samme informationer samt opnået en enighed om det videre forløb.

Ved at anvende en tablet til udskrivningskonferencer med deltagelse af både kommunen og hospital, har dette været med til at bygge bro. Ved at drøfte borgerens behov efter udskrivelse og udfordringer under indlæggelse, har vi fået en større indsigt i hinandens hverdage og udfordringer, hvilket har været med til at styrke forståelsen og derved samarbejdet. Der er blevet skabt et praksisfællesskab omkring borgeren, både fysisk, psykisk og socialt hvor denne er i centrum.

Læs mere her.