Indstillet:
Medicinsk Fysio- og ergoterapi i samarbejde med Klinik for Hjertesvigt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
I et tæt samarbejde mellem Fysioterapien og Klinik for Hjertesvigt på Regionshospitalet Silkeborg, er der taget initiativ til at løfte rehabiliteringsindsatsen overfor patienter med hjertesvigt.

Gennem tidlig afklaring allerede ved første fremmøde af patienternes habituelle funktions- og aktivitetsniveau, kan motivationen for genoptræning styrkes og målrettes til den enkelte patient. Nyhenviste patienter til Klinik for Hjertesvigt, ses de sidste 20 minutter af deres første besøg af en fysioterapeut.

Dette øgede fokus medvirker til at patienterne:
1) I højere grad henvises til det rette rehabiliteringstilbud.
2) Tilbydes fysisk genoptræning, der er særligt målrettet til deres funktions- og aktivitetsniveau så tidligt i forløbet, at det faktisk er muligt
3) Tilbydes en mere helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, hvor de tilses af både en hjertesygeplejerske og fysioterapeut.

Den fysioterapeut, der ser patienten i Klinik for Hjertesvigt, er den samme fysioterapeut, der ligeledes tilser patienten i fase 2 i forbindelse med hjerterehabiliteringen i hospitalsregi. Det er således en fysioterapeut med en stor viden og erfaring inden for hjerteområdet, som både varetager vurderingen af patientens funktions- og aktivitetsniveau, samt følger patient hvis det vurderes, at patienten har behov for et specialiseret tilbud ved hospitalet.

I samtalen tages der altid afsæt i patientens erfaringer og ønsker. Der bliver altså sat fokus på det liv, borgeren gerne vil leve med sin nye hjertediagnose, samt hvordan denne vej banes gennem et helhedsorienteret rehabiliteringstilbud.

Den tidlige vurdering af patienten gør det ligeledes muligt at foretage fagligt specialiserede vurderinger af funktions- og aktivitetsniveau, hvilket har stor betydning for at kunne henvise patienten til det helt rigtige forløb. Der er derfor i dette initiativ enormt stort fokus på, at skabe et borgerinddragende tiltag, med baggrund i patientens mål og ønsker.

Læs mere her.