Faste, hvor vigtigt er det? Kommunikation med animation

På dagkirurgisk afsnit i Anæstesiologisk Afdeling på Regionshospitalet Randers oplever personalet ofte, at operationer må aflyses, fordi patienterne ikke har fastet, som de skulle. Det fik sygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard til at gå på jagt efter grundene til, at patienterne ikke overholder de retningslinjer for forberedelse før et indgreb, som ellers er beskrevet i det materiale de får fra hospitalet.

Hendes samtaler med patienterne om dette emne blev startskuddet til en animationsfilm om, hvorfor det er så vigtig at faste – også når man ”kun” skal have foretaget et mindre indgreb i et dagkirurgisk afsnit. Hun fortæller her om animationsfilmen og de andre initiativer, som senere fulgte:

 

Mit udgangspunkt var, at vi skulle stille information til rådighed for patienterne, som de kunne forholde sig til, når det passer dem. En del patienter kommer fx direkte fra ambulatoriet, hvor de måske har fået en træls besked, og informationerne om faste kan nemt drukne blandt alle de mange andre informationer.

Jeg lavede derfor en prototype på en animationsfilm i systemet Go Animate, som jeg testede på 15 patienter. Det blev så til en prototype 2, som igen blev testet på 15 andre patienter, og animationsfilmen findes nu i en version 2 og klar til brug. Sammen med AppLab på Aarhus Universitetshospital, innovationsenheden i Randers og kreativ partner Redia er udviklingen af film om faste forsat. De er pt igang med at lave flere film med forskellige vinkler på fastereglerne (patientfortælling, illustration, kliniker: hvorfor er det vigtigt at faste). Løsningen betyder både øget patientsikkerhed og patienttilfredshed og bedre ressourceforbrug, fordi der er færre aflysninger, når patienterne har fastet.

 

Kan løsningen overføres til andre hospitaler/andre specialer?

Ja, det kan den. Samtidig har vi lavet en behind-the-scenes film om, hvordan man nemt selv kan lave film som vores. Vi har også taget initiativ til et netværk med kolleger fra Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Horsens. Målet er at lave en løsning, som kan bruges alle steder i regionen og som ikke ejes af nogen og derfor heller ikke er afhængig af bestemte virksomheder eller bestemte it-systemer.