Psykolog Dorte Petry fra BUC, Center for Spiseforestyrrelser fortæller om løsningen:  

Hvor behandling af børn med anoreksi tidligere har kunnet betyde indlæggelser fra måneder helt op til år, har vi med denne indsats fokuseret på at gøre en tidlig og intensiv indsats, hvis det normale ambulante behandlingstilbud ikke er tilstrækkeligt.

Vi intensiverer først ambulant med spiseværksteder, hvor forældre og barn kommer til måltidstræning sammen med 1 til 2 andre familier. Der spises måltider og arbejdes med, hvordan forældre kan støtte barnet hertil. Samtidig intensiveres kontakten til kommunen, som i projektet har forpligtet sig til at have et særligt fokus på samarbejdet omkring denne patientgruppe. Det er nemlig vigtigt at sikre, at barnet får de nødvendige muligheder for spisestøtte i dagligdagen derhjemme og i skolen.

Er den ambulante behandling ikke tilstrækkelig intensiveres hurtigt med en kort indlæggelse (14 dage), hvor forældre dagligt spiser flere måltider med det deres indlagte barn med fokus på at bryde spisevægringen. Hospitalets skole tager kontakt til hjemskolen, så barnet har mulighed for at følge sin klasse fagligt også under indlæggelse.

Formålet med intensivering af behandlingen så hurtigt som muligt er at bedre barnets prognose for helbredelse. Forskningen viser, at jo hurtigere det syge spisemønster brydes og barnet vægtøger til sin normalvægt, jo bedre prognose. Samtidig betyder den korte indlæggelse, at barnet får mulighed for at bevare tilknytning til skole, kammerater og den kendte hverdag.

Projektet er støttet med satspuljemidler og foregår i et samarbejde med skolebørnsafsnit C på BUC

Kan løsningen overføres til andre hospitaler/specialer

Ja, det kan det