Dorthe Svenstrup Møller, overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på Hospitalsenhed Midt, Viborg, fortæller om løsningen:

 Løsningen gør gavn for hjertepatienter med atrieflimren. Det er en sygdom, som ikke er omfattet af hjertepakkerne, og det betyder, at der har manglet struktur omkring forløbene og lange ventetider. Men patienterne er faktisk meget syge og har en stor risiko for at få en blodprop i hjernen.

Som en del af projektet har vi derfor fået strømlinet behandlingen med blodfortyndende medicin – en behandling, som man ellers ved er svær at få sat i gang stort set alle steder i verden. Normalt er det 50-80 % af patienterne, der er i behandling med blodfortyndende medicin, men hos os er det 98 %.

Det betyder, at de har en markant mindre risiko for at få en blodprop i hjernen. Grunden til at det kan lade sig gøre er blandt andet den tværfaglighed og opgaveglidning, som også er en central del af projektet og som betyder, at sygeplejerskerne tager sig af denne del af behandlingen.

Ideen til klinikken er en udløber af et innovationsprojekt, vi har kørt og den nye organisering af arbejdet betyder blandt andet også, at alle undersøgelser bliver lavet samme dag. Samtidig står sygeplejerskerne for at give patienter og deres pårørende undervisning og støtte, der gør det lettere for dem at leve med sygdommen.

Atrieflimren er skræmmende, og tidligere ringede mange af vores patienter 112, når de fik et anfald. Idag har de en kontaktperson i atrieflimren-klinikken, som de kan ringe ind til. Så samlet set betyder klinikken bedre, strukturerede forløb, mere tryghed for patienterne, færre indlæggelser og bedre tidsforbrug.

 Initiativet er samtidig lavet indenfor de eksisterende rammer, og betyder en besparelse på lægeside, fordi speciallægen på én dag i atrieflimren-klinikken ser 12 patienter i stedet for sædvanligvis 8 på en normal ambulatoriedag.

 

Kan løsningen bruges på andre hospitaler/i andre specialer?

Ja, det kan den godt. Det bliver den allerede på et par andre sygehuse i landet, hvorfra de har været på besøg for at lade sig inspirere .