Hvorfor skal vi have en Smartpris?

Smartprisen gives til én, som smart har integreret en løsning opfundet et andet sted. Målet med prisen er, at "not-invented-here"-tankegangen forsvinder.

Hvem kan indstille?

Alle - ansatte, borgere, politikere - kan indstille implementerede løsninger, som er blevet omsat til ny praksis et andet sted. Du kan også indstille dig selv! 

Hvem kan jeg indstille?

Alle ansatte i Region Midtjylland kan indstilles: Enkeltpersoner, mindre teams, afdelinger og andre enheder inden for alle Region Midtjyllands områder.

Hvad kan man vinde?

Hovedpræmien er kr. 25.000. Midlerne til kunne bruges til ekstra udviklingsressourcer, herunder besøg af en ekstern eller intern specialist efter eget valg, studiebesøg eller andre relevante initiativer. Den konkrete udmøntning vil blive aftale mellem vinderen og priskomitéen.

Præmien vil IKKE kunne udbetales i kontanter.

Hvornår er deadline?

Frist for indstilling er fredag, 28. maj 2021.

Hvordan foregår udvælgelsen?

Alle indstillinger vil blive bedømt af en priskomité bestående af fem politikere fra regionsrådet.

Priskomitéen udvælger fem løsninger, som nomineres og dermed er mulige vindere af prisen.

Hvad er kriterierne for udvælgelse?

  • Borgeren: Løsningen skal give værdi for borgeren. Dette skal kunne måles direkte eller indirekte. Det skal i indstillingen kunne tydeliggøres, at der ved udviklingen og implementeringen af løsningen har været fokus på værdien for borgeren.
  • Sammenhæng: Løsningen medvirker til at skabe sammenhæng – det kan være på tværs af sektorer, på tværs af afdelinger, på tværs af fagligheder eller på tværs af "os og borgeren".
  • Kvalitet og effektivitet: Med løsningen skal der være stræbt mod en bedre kvalitet og effektivitet, fx bedre behandling, bedre kommunikation, bedre organisering eller bedre/mere smidige administrative procedurer.
  • Bæredygtighed: Der er stræbt mod at skabe en løsning, som er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø.

Hvornår bliver prisen overrakt?

Der udvælges fem løsninger, som vil være med i opløbet. De fem nominerede bliver orienteret torsdag, 30. september 2021.

Vinderen kåres, og prisen overrækkes på Region Midtjyllands Innovationsdag onsdag, 3. november 2021.

Hvad kommer der til at foregå ved overrækkelsen?

De fem nominerede vil blive inviteret til at deltage på Innovationsdagen sammen med en lang række andre projekter. Her vil deltagerne på Innovationsdagen kunne høre om løsningerne, lade sig inspirere og give nye perspektiver til dem.

Selve overrækkelsen af Smartprisen vil ske i løbet af dagen. 

Hvem står bag Smartprisen?

Det er Regionsrådet i Region Midtjylland, som har indstiftet prisen. Midlerne kommer fra de personalepolitiske puljer.

Priskomitéen består af:

  • Annette Roed (A)
  • Dorte West (V)
  • Lone Langballe (O)
  • Mette Valbjørn (A)
  • Nicolaj Bang (C)