Indstillet:
Tenna Lygum Sørensen, Tangkær HS - Socialområde Specialpsykiatri Voksne

Kort beskrivelse af løsningen:
Formålet er at give personer med Huntingtons Sygdom mulighed for at kommunikere via alternativt supplerende kommunikation med henblik på at øge den enkeltes livskvalitet og empowerment.

Tangkær HS bruger ipads med forskellige programmer som alternativ supplerende kommunikation til borgere der, som følge af deres Huntingtons sygdom, har mistet sproget helt eller delvist. Bl.a. anvendes programmet "Min livshistorie" som en samtalestarter, så personalet kan tage udgangspunkt i det liv borgeren har levet og borgerens perspektiv.

Anvendelsen af både lavteknologiske og højteknologiske redskaber har givet borgerne mulighed for i højere grad at få kommunikeret deres budskab.