Indstillet:
Døgnafsnit E2-E3, Regionspsykiatrien Vest

Kort beskrivelse af løsningen:
Retspsykiatriske og surrogatfængslede patienter giver almenpsykiatrien udfordringer. De er ofte indlagt i lang tid, hvilket belaster afdelingernes flow, og de har ofte særlige behov, som er svære at opfylde i et almen psykiatrisk afsnit.

Ofte kendetegnes indlæggelsen af ventetid og opbevaring, hvor aktivitetsstilbud og fysiske rammer på ingen måde er optimale. Der er meningsløshed og kedsomhed, der er misbrugsproblematik, udadreageren og tvang i tillæg. Det er belastende og giver funktionstab for patienten og oplevelse af magtesløshed for personalet.

I psykoseafsnit E2-E3 har vi gennem længere tid oplevet, at op imod halvdelen af patienterne retspsykiatriske patienter. Ofte yngre patienter med en svær social situation og brudte skole- og uddannelsesforløb bag sig.

Sammen med patienterne på E2 har vi udviklet en skoleaktivitet, som patienterne har døbt Flinkeskolen eller Den Flinke skole. Her arbejder vi med helt almindelige skolefag som matematik og dansk på forskellige niveauer. Ligesom der gennemføres certifikatgivende online kurser - såsom truck-teori.

Materialerne er enten kopierede undervisningsmaterialer / skolebøger eller onlinekurser. Patienterne har selv været med til at udvikle aktiviteten, som drives som et miljøterapeutisk tilbud flere dage om ugen i afsnitsmiljøet + individuelle 'hjemmeopgaver', som løses på stuen.

Der er stor motivation blandt denne patientgruppe for at deltage - og meningen er åbenbar: At skabe håb for at kunne genoptage skole, uddannelse og arbejde, tro på at kunne, og få fat i det almindelige liv igen. Modvirke tab af funktionsevne under langvarig indlæggelse.