Indstillet:
Afsnit for mor og barn, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
En digital løsning på patientnær kommunikation. Når familien tager sygeplejersken/jordemoderen med hjem.

Vi har, i et lille tværfagligt team på Skejby, lavet indholdet til en app for barslende kvinder og deres familier. App'en skal give familien en oplevelse af at have personale, tryghed samt viden lige i lommen og få det med hjem.

App'en Emento anvendes af den nybagte familie og vil løbende, som behovet for information opstår, fortælle familien om barnets trivsel og kvindens krop efter fødslen. Familien skal således ikke håndtere en masse information på en gang, men får den når de står og mangler den.

Familien kan selv opsøge yderligere information i app'en, når behovet opstår. Ligeledes kan de selv vælge måden informationen fremlægges på, enten som skrift eller video.

Videoerne er filmet i afdelingerne, og det er sygeplejersker og jordemødre fra afdelingerne der fortæller.

At se et kendt ansigt fortælle om krop og barn efter fødslen, skaber sammenhæng og tryghed. Når kvinden er udskrevet til hjemmet, og mangler svar på et spørgsmål kan hun benytte sig af chatfunktionen i app'en. Bag chatfunktionen sidder sygeplejersker og besvarer spørgsmål, samt vurderer om der er behov for yderligere opfølgning. Således har vores barslende familier altid en fagperson i lommen.

Den digitale løsning er valgt, fordi den er et produkt af den generation, vi passer i afdelingen. Vi er inspireret af vores patienter og kommunikerer derfor med samme sprog - digitalt.