Indstillet:
Henning Nellebjerg Rasmussen, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
For at fastholde og styrke de opnåede resultater via systematisk og databaseret arbejdsmiljøopfølgning, arbejdes der nu med audit af driftplan. Auditmetoden anvendes til systematisk at gennemgå kvaliteten af arbejdet på forflytningsområdet for at vurdere, om medarbejdere og ledelse i praksis følger deres driftplan for forflytningsområdet, således kvaliteten fastholdes til gavn for patienterne og arbejdsmiljøet. Audit af driftsplan sker hvert andet år, men har der været en dårlig scoring, gentages auditten efter et år.

Baggrund: Regionshospitalet Horsens har i perioden 2007-2010 arbejdet med at udrulle og implementere Kompetent Mobilisering på alle afdelinger, som arbejder med patienthåndtering.

Kompetent Mobilisering er en multidimensionel tilgang til forflytningsområdet med fokus på 5 områder:
• Ledelsesengagement og opfølgning
• Medarbejders kompetencer og involvering
• Anvendelse af patienternes ressourcer
• Forflytningsvejledernes opgaver og indsats
• Hjælpemidler – relevans, placering, anvendelse

Efter projektperioden har hver afdeling udarbejdet en driftsplan med nøje beskrevne punkter, der kontinuerligt arbejdes med for at fastholde, implementere og udvikle resultaterne fra projektet i egen afdeling. Der er tale om forankring af et projekt med gode resultater og en vedvarende effekt via audit siden 2012. Fastholdelse og styrkelse af Kompetent Mobilisering via audit er et godt eksempel på forankring af gode resultater efter en projektperiodes ophør.