Indstillet:
Arbejdsgruppen: Overlæge Katrine Fuglsang, Afdelingssygeplejerske Bonna Brok Segal og Jeanette Pedersen og Senior Forskningssygeplejerske Lene Seibæk, Afsnit for Kvindesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Patientrapporterede oplysninger (PRO) i gynækologisk onkologiske opfølgningsforløb, gyn-support og gyn-screening.

Patienterne besvarer på en internetbaseret løsning et spørgeskema. Spørgsmålene er målrettet symptomer/senfølger efter behandling for livmoder-/livmoderhalskræft.

Spørgsmålene i gyn-support og gyn-screening er udarbejdet ud fra de internationalt validerede EORTC (European organisation for reserach and treatment of cancer) som er oversat og valideret til dansk version.

Svarene gennemgås af en onkologisk-gynækologisk læge og en sygeplejerske med onkologisk sygepleje som speciale, inden de kommer til kontrol. Udfra besvarelserne målrettes samtalen i henhold til deres symptomer og behov. Derudover kan løsningen bruges til at vurdere, om der er behov for opfølgning i klinikken, og dermed undgår vi, at patienter kommer til opfølgning, hvor der ikke er behov herfor.

Vi kan med gyn-support og gyn-screening målrette vores opfølgningsforløb patientens behov og mindske unødvendige opfølgningsbesøg i klinikken.