Indstillet:
Birthe Mølsted, Kræftafdeling Klinik A, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
En typisk hospitals-behandlingsstue er blevet indrettet som en hyggelig dagligstue med lænestole, små borde, lamper og blomster. I midten af lokalet anrettes der dagligt et kaffebord. Stuen er gået fra at have været en stue med 5 hospitalssenge til at være en stue, der bærer præg af hyggelig og hjemlig atmosfære.

Patienterne udtrykker stort ønske om at få behandling på denne stue, da følelsen af hospitalsindlæggelse og sygdom bliver mindre. Indretningen medvirker til at skabe et miljø, hvor patienterne oplever en øget lyst til at tale med hinanden - både pårørende og patienter. Patienter og pårørende fortæller, at det har stor værdi at få behandling i et miljø, der bærer præg af hjemlig stemning.