Indstillet:
Det tværfaglige undervisningsteam, Akutmodtagelsen, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
I vores praksis på et hospital og særligt i vores akutafdeling er det ofte svært at sende læger og sygeplejersker til forskellige undervisningsaktiviteter.

Hos os på akutmodtagelsen i Randers har vi taget ideen om at indlejre undervisning som del af den daglige praksis til os. Vi har derfor hver tirsdag og torsdag åbent i en time i "kompetencebutikken". Her vil der blive undervist i de emner som er relevante for læger og sygeplejersker i afdelingen.

Emnerne kan være mangeartede lige fra færdighedstræning fx anlæggelse af ultralydsvejledt venflon til refleksion over et emne fx case fra UTH. Konceptet er egnet til korttidsplanlægning og tager hensyn til de aktuelle behov der måtte være i afdelingen. Undervisere er både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og evt. undervisere udefra. Undervisningen foregår fysisk tæt på klinikken + bygget op som en workshop, hvor personalet kan skiftes til at komme og gå som det kliniske arbejde tillader.

Løsningen er inspireret af Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital.