Indstillet:
Tina Anegaard Berg og Jeanette Hoffmann Laurberg Jensen, Dagkirurgien Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
På operationsstuer har man i mange år brugt C-buer (digitalt og trådløst røntgenudstyr, som er designet til brug på en operationsstue), som et hjælpe-værktøj til ortopædkirurgen under operationen. Efter nogle specifikke ortopædkirurgiske operationen skulle patienten altid forbi Røntgen-afdelingen, for at få foretaget et kontrol røntgen.

Men ved en tværfaglig indsats og mange involverede personer, er det nu blevet muligt at benytte vores C-buer til kontrolrøntgen, straks efter operationen er slut.

Det betyder at billederne fra vores C-buer går i RIS (Røntgen InformationsSystem) og PACS (Picture Archiving and Communication System) og dermed bliver koblet med patientens journal.

Desuden kan ortopædkirurgen straks se resultatet af operationen.

Løsningen betyder, at patienten oplever kortere indlæggelse, mindre ventetid og undgår samtidig at blive flyttet mellem afdelinger.

Desuden er patienten ofte bedøvet ved kontrolrøntgen, således at de heller ikke oplever den smerter, der kan være i forbindelse med lejring til røntgen.

Ligeledes undgås at patienten skal have foretaget gentagende kontrolrøntgen, da Ortopædkirurgen ser billedet og godkender på operationstuen.