Indstillet:
Maria Schøler Wellner, Hospitalsapoteket

Kort beskrivelse af løsningen:
Ikke-indlagte patienter i fortsat hospitalsbehandling kan afhente deres medicin i medicinboks opstillet (indtil videre) på Regionshospitalet i Holstebro. Løsningen forventes udvidet til alle hospitaler i Region Midtjylland.

Patienterne kan afhente deres medicin i hele hospitalets/informationens åbningstid og er dermed ikke afhængige af åbningstid på ambulatorium eller hospitalsapotek. Medicinboksene opstilles, så patienterne kan tilgå nærmeste boks, max 25 km fra hjemadresse.