Indstillet:
Gitte Frank og Pia Jørgensen, Hinnerup beskæftigelse og uddannelse og Kollegiet, Specialområde autisme

Kort beskrivelse af løsningen:
ROBUSTHEDskursus for borgere med autisme er et kursus, der er udarbejdet på baggrund af et samarbejde mellem Specialområde autisme og staben bag ROBUSTHED.DK Copyright: Komiteen for Sundhedsoplysning og Grundlægger af Robusthedsprogrammet, Overlæge Poul Lundgaard Bak.

Dette samarbejde har resulteret i, at medarbejdere i SAU gennem flere år har arbejdet med principperne og metoderne bag Robusthed.dk, der er udviklet til unge mennesker uden en autismediagnose.

Metoderne er blevet afprøvet og tilpasset undervejs, så de kan bruges til mennesker, der har en autismediagnose. Den viden, der er opsamlet igennem de sidste 3-4 år i arbejdet med vores unge mennesker, og hvad der virker til vores målgruppe, er samlet sammen og blevet udviklet til et kursus for borgere med en autismediagnose

Om Tanker er et lille kursusforløb for borgere – bestående af otte emner fra ROBUSTHED.DK. Kurset er for unge og voksne autister. Kurset har til formål at give kursisterne handle- og mestreringsstrategier, til at klare hverdagens udfordringer.

Et kursusforløb afsluttes med et kursusbevis, når:
• der har været minimum 90 % fremmøde og 90 % af opgaverne er løst
• det fremgår af kursusbeviset, hvor mange timer kurset har varet, og hvilke emner, der er gennemført.
• man minimum har gennemført seks emner.

Kurset tager afsæt i materialet fra Robusthed.dk, og udvides der med andet indhold end robusthedsprogrammets materiale, vil dette fremgå særskilt på kursusbeviset.

Emnerne er:
1) Tankebobler
2) Alarmhjernen
3) Historien om Tankernes Hus
4) Opmærksomheden – Hjernens spotlys
5) Hjernens Apotek
6) Tankespil
7) Øvelsen Gør det usynlige synligt
8)Robuste fællesskaber 

Borger med en autismediagnose får redskaber og strategier, til at arbejde med sig selv i forhold til det, som stresser fylder negativt i deres hjerne. Målet er at borgeren opnår en større trivsel og opnår kompetencer på det personlige og sociale plan så de opnår en større selvstændighed til at klare dagligdagens udfordringer.