Indstillet:
Henning Nellebjerg Rasmussen, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Løsningen er et målrettet kulturarbejde, der medvirker til at reducere antallet af alvorlige arbejdsulykker med sygefravær. Den styrker både det fælles og det individuelle ansvar for sikkerhed og trivsel i dagligdagen for både patienter og medarbejdere.

3-meter-reglen handler om, at alle medarbejdere er "direktør" for deres nærmeste 3 meter, uanset, hvor de befinder sig på deres arbejdsplads. Det betyder, at man er ansvarlig for sikkerheden i en radius på 3 meter omkring sig. Alle skal handle på risikoen for ulykker eller uhensigtsmæssig adfærd med det samme. Det er ikke sikkert, at problemet kan løses nu og her, men det er vigtigt at gøre opmærksom på problemet med samme.

4 arbejdsmiljøværdier ligger til grund for 3-meter-reglen:
• Jeg er direktør for mine 3 meter
• Jeg vil ikke have, at nogen kommer til skade
• Hvad jeg går forbi, accepterer jeg
• Et godt arbejdsmiljø skabes i fællesskab

Effekten af løsningen er:
• Øget patientsikkerhed
• Færre fejl – utilsigtede hændelser (UTH’er) (koblet til ulykkesforebyggelse)
• Mindre rod
• Færre ting, man kan falde/glide i – fx vand på gulve, snavsetøj, spildt mad/drikke
• Bedre arbejdsklima – personale med større overskud
• Personalet passer på hinanden – har en afsmittende effekt på patienter – passer også på patienter.
• Når man organiserer og prioriterer arbejdet hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsmængde, opgavetyper og bemanding (sygdom/spidsbelastning) er det til gavn for patienterne, så de vigtigste opgaver udføres først.

Løsningen er inspireret af Tivoli i København.