Indstillet:
Lene Charlotte Rousing, AUH indkøbsafdelingen

Kort beskrivelse af løsningen:
Det er en metode til at forsyne afdelinger med stort forbrug af væsker, uden det kræver stort pladsforbrug på afdelingen og med stor forsyningssikkerhed.

Sygeplejerskerne på kræftafdelingen har væskerne lige ved hånden og kan koncentrere sig om patienterne vel vidende, at væskerne (og andre utensilier) til behandlingen er indenfor rækkevidde.

Løsningen kræver samarbejde af 4 forskellige organisationer, som normalvis har hver sit domæne og sine opgaver. Det fungerer således, at centraldepotet på AUH laver bestillingerne, hospitalsapoteket leverer væskerne, AUH intern transport distribuerer væskerne til det lokale væskedepot, hvorfra serviceassistenterne på kræftafdelingerne bringer væskerne fra depotet til stuerne og sørger for genopfyldet der.

Løsningen har bevirket, at centraldepotet nu har mulighed for at servicere afdelinger med stort forbrug af enkelte produkter, her væsker til kræftafdelingen, uden at skulle køre til den pågældende afdeling hver eneste dag og uden at det kræver meget plads i afdelingens skabe.

Løsningen er inspireret af hospitalsapotekets væskeservice-løsning og tilpasset de nye forhold på AUH Skejby.