Indstillet:
Winnie Thaarup Herholdt Pedersen, Mave-Tarmkirurgisk Klinik, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Jeg har integreret en løsning fra klinik til kikkertundersøgelse/OP/Korttidsafsnit på podninger af COVID-19, som, sikrer, at vi har hånd i hanke med, at borgeren får lavet en podetest forud for de undersøgelser, der har brug for det.

Før havde vi sekretærer fat i patienterne for at se, om de have fået lavet en podetest og hvad svaret var. Det samme havde personalet på Kikkertundersøgelser forud for undersøgelse, det samme for sygeplejersker på sengeafdelingen og desuden OP-personalet før operation.

Nu booker sekretæren en forløb på patienten, hvor der er inkluderet aktuelt tid samt de forskellige podesteder, så alt bliver gjort i et. Dernæst tjekkes pode-listen, og der tjekkes af, om der er lavet en rekvisition. Så er den ok fra sekretærsystemet.

Personalet på de forskellige afdelinger kan se, at "dotten" er gul, så de ved, vi har bestilt. De tjekker svaret dagen før undersøgelse/OP/indlæggelse og markerer "dotten" grøn eller ringer patienten op, hvis svaret er positivt.

Når "dotten" er grøn, skal alle andre ikke ind og tjekke, og derved er den kun på 2 hænder, hvor den før var på rigtig mange. 

Læs mere om løsningen her.