Indstillede:
Peter Meegaard, Maria Grønkjær, Kirsten Anthonsen, Helle Larsen og Lene Brosbøl, Hospitalsapoteket

Kort beskrivelse af løsningen:
Patienterne, som tidligere har skulle bestille deres medicin hos Hospitalsapotekets afdeling for udlevering af vederlagsfri medicin (vfm) via et fysisk brev eller via telefon, har nu mulighed for at bestille medicinen elektronisk. En elektronisk bestillingsløsning tilgodeser mange patienters ønske om at kunne bestille medicin uafhængigt af Hospitalsapoteket Region Midtjyllands åbningstid, når de husker det (også aften og weekend), tættere på at de mangler medicin, samt at kunne aflyse en bestilling, hvis der bliver behov for dette.

Derudover giver løsningen mulighed for at hjælpe en del patienter med at bestille medicin til den dag, der leveres medicin til boksene i sundhedshuset.

Løsninger åbner også op for elektronisk kommunikation mellem patienten og Hospitalsapoteket, hvilket giver behov for færre opringninger til og fra patienterne samt at målrette relevant og aktuel information til en patient eller patientgruppe.

Læs mere om løsningen her.