Indstillet:
Inger Thorst, Koncern HR, Sundhedsuddannelser

Kort beskrivelse af løsningen:
Da medarbejdere i regionshusene i efteråret 2020 blev sendt hjem for anden gang for at mindske risikoen for smitte med corona virus, besluttede kontoret at videreudvikle konceptet Dagens mail.

Dagens mail var i første hjemsendelse startet som en kommunikations- og omsorgskanal fra ledelsen til medarbejderne. I anden hjemsendelse blev den videreudviklet til et frivilligt medarbejderdrevet fællesskab, hvor samtlige medarbejdere på skift sender en "Dagens mail" til hele kontoret, ledelsen inklusiv. Hver ansat har ansvar for sin dag i løbet af en måned, og selvom det er en frivillig ordning, er alle i kontoret med i Dagens mail.

En enkelt gang har en gæsteskribent skrevet Dagens Mail. Skrivning og læsning af Dagens Mail er fortsat efter nytår, og endnu er der ikke aftalt et sluttidspunkt. Indholdet i Dagens mail er helt frit. Personlige fortællinger, tanker om livets store og små spørgsmål og gøremål; det levende ord og det levede liv på skrift. Nogle gange kvitterer en eller flere kolleger til skribenten med en mail eller et telefonopkald. Dagens Mails fra november-december 2020 blev samlet til en fortløbende tekst til samlet læsning i en rolig stund i juleferien.

Dagens mail har været med til at understøtte og vedligeholde medarbejdertrivslen og den gode arbejdsplads, rammerne for den gode opgaveløsning inden for sundhedsuddannelser. Desuden har den bidraget til at bevare kontorets sammenhold og venskabelige omgangstone, der er et af dets kendetegn.

Skribent og læser griber ind i hinandens liv og skaber en intimitet, der er svær at få, når vi ikke kan mødes ved kaffemaskinen eller frokostbordet. Der er opstået relationer på kryds og tværs af vanlige samarbejds- og sociale relationer.

Læs mere om løsningen her.