Indstillede: 
Susanne Øllgaard, Niklas Munksgaard Berg og Henrik Bager, Økonomi, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Formålet med hjælpeværktøjerne er at bidrage til at forbedre patientregistreringen samt sikre, at alle relevante ydelser og aktivitet bliver registreret. Alle afdelinger har nem adgang til hjælpeværktøjerne fra egen intranetside.

Hjælpeværktøjet indeholder på tværs af alle afdelinger på AUH 25 punkter, hvor der er fokus på at hjælpe afdelingerne med korrekt patientregistrering. Under hvert punkt er der et link til en BI-rapport, som indeholder fejl eller opmærksomhedspunkter, som afdelingerne skal forholde sig til. Der er tale om meget konkrete oplysninger, idet listerne præsenteres på cpr-niveau, hvilket gør, at lægesekretærerne umiddelbart kan anvende listerne til at rette efter.

De 25 punkter spænder over emner som: Kontakter, procedurer, medicin, betalingsoplysninger, indberetningsfejllister, oprydningslister og sygdomsforløb. Hver afdeling har sit eget overblik med link til afdelingsspecifikke BI-rapporter, og der er yderligere mulighed for afdelingerne for at få udbygget hjælpeværktøjet med individuelle rapporter, hvilket en del afdelinger allerede har benyttet sig af. Der henvises i Hjælpeværktøjerne ligeledes til fejl, der tilgås og rettes direkte via EPJ. Der er udarbejdet udførlige vejledninger til hvert enkelt punkt i hjælpeværktøjet.

Fokus i vejledningerne er dels at vise, hvordan man konkret kan rette fejl, samt hvordan man forhindre at fejlen opstår igen.

Afdelingerne har udtrykt meget stor tilfredshed med disse vejledninger fordi de giver hjælp til at rette og forstå de forskellige punkter. Hver uge bliver der sendt en status ud til hver afdeling, hvor de kan se antallet af manglende/fejlbehæftede registreringer samt udviklingen inden for de sidste 14 dage for hvert enkelt punkt. Via dialog med afdelingerne, bliver der løbende fulgt op på antallet af fejl og øvrige opmærksomhedspunkter.

Udrulning af hjælpeværktøjet er sket/sker i løbet af efterår 2020/forår 2021 hvor alle afdelinger har haft besøg af repræsentanter fra hospitalsstaben, som har præsenteret og forklaret hjælpeværktøjets funktionalitet og målsætning. På møderne med afdelingerne, har der været udbredt tilfredshed med opbygningen af hjælpeværktøjet til korrekt registrering. Hjælpeværktøjet skaber en genvej og en (ens-)retning til den store opgave, der er i at sikre korrekt registreringspraksis. Hjælpeværktøj for korrekt registrering er organiseret under Økonomisk Veldrevet Hospital, men inspirationen til projektet stammer fra en administrativ benchmark mellem Aarhus Universitets Hospital, Odense Universitets Hospital og Rigshospitalet, hvor Økonomi- og plan på AUH blev opmærksomme på, at OUH havde investeret betydelige administrative ressourcer i forhold til at sikre korrekt registrering af aktivitet.

Læs mere om løsningen her.