Indstillede:
Jeanette Grotkjær og Berit Gøthgen, Specialområde socialpsykiatri voksne - Bostedet Sct. Mikkel

Kort beskrivelse af løsningen:
Med inspiration af dialektisk adfærdsterapi har Jeannette og Berit fra Bostedet Sct. Mikkel oprettet en livsmestringsgruppe. Målgruppen for gruppen er beboerne på Bostedet Sct. Mikkel der er en del af specialområde socialpsykiatri voksne. Mere specifikt er målgruppen borgere med selvskadende adfærd. Mestringsgruppen består dels af møderne i gruppen og dels af hjemmeopgaver der arbejdes med mellem møderne. Arbejdet i gruppen og hjemmeopgaverne er struktureret med inspiration i dialektisk adfærdsterapi. I forlængelse af arbejdet med mestringsgruppen har projektet fået bevilliget SATS pulje midler til at udarbejde en manual der beskriver metoden for gruppen, og de enkelte lektioner med tilhørende hjemmeopgaver. Denne manual forventes at kunne sprede metoden og tilgangen til andre lignende bosteder der arbejder med målgruppen.

Læs mere her.