Indstillet:
Personalet i Kirurgi, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Møder og undervisning på skoler/universiteter foregår rask væk online. Flere har efterlyst undervisning i sygdomsområderne, hvilket vi selvfølgelig gerne vil efterkomme. Desværre kan COVID være en bremseklods for at mødes, undervisning i arbejdstiden kan hindre en i at sidde og deltage i hele undervisningen og efter arbejde kan være problematisk, da der kan være hensyn til familien.

Covid var en bremseklods for undervisning, men blev årsagen til udvikling af noget, som aldrig har fungeret godt. Kort fortalt er løsningen, at undervisning foregår online (via program ZOOM) på et tidspunkt valgt af personalet, hvor der også er mulighed for spørgsmål og de, som ikke kan deltage, kan se det på video efterfølgende.

Løsningen er med til at sundhedspersonalet har den samme viden og derved er det samme patienten får at vide. Dette bevirker, at patienten bliver mindre forvirret og usikker på om vi har styr på det.

Undervisning er tværfaglig - hvor alle som er omkring patienten dvs. læger, sygeplejersker og fysioterapeuter får den samme viden. Gennem tværfaglig undervisning får vi også viden om, hvad de forskellige faggrupper har fokus på og derved opmærksom på, hvordan vi kan supplere og understøtte hinanden i daglig praksis omkring patienten.

Læs mere om løsningen her.