Indstillede:
Ergoterapien, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Tidligere har patienter efter en operation fulgt de skrevne instruktioner i patientvejledningen. Dette har betydet, at personalet har skulle bruge meget tid på at vise og vejlede i brugen af de enkelte hjælpemidler.

I forbindelse med at Silkeborg Hospital overgik til elektroniske patientvejledninger, opstod idéen omkring af lave forskellige videosekvenser, som skal hjælpe patienterne til at forberede sig til kommende operation. Målet er at give patienterne større tryghed før og efter en operation. Videoerne er målrettet henholdsvis patienter, der skal have foretaget stivgørende operation i ryggen, og patienter der skal have udskiftet hofteleddet med protese.

Til hver patientgruppe er der en video, som beskriver hvilke bevægerestriktioner/-anbefalinger, der er efter deres operation. Yderligere er der videoer, der viser, hvordan hjælpemidlerne til påklædning (gribetang, skohorn og strømpepåtager) anvendes med respekt for bevægerestriktionerne.

Når patienten ses til forundersøgelse i Ortopædkirurgisk ambulatorium, får de information om, hvor den elektroniske patientvejledning kan fremsøges. Patienten kan også få hjælp til at downloade patientvejledningen som en app.

Patienten opfordres til hjemme at læse patientvejledningen igennem - gerne sammen med Støttepersonen/pårørende.

Selve patientvejledningen er opdelt i emner, som gør det lettere at navigere i og finde de oplysninger, patienten søger. Instruktionsvideoerne ligger under flere overskrifter f.eks.: ”Forbered dig til operationen”, ”Efter operationen” og ”Når du kommer hjem”.