Indstillet:
Pia Gitte Larsen, Opvågningen, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
I opvågningen, Regionshospitalet Randers, er sygeplejerskerne udfordret af de fysiske rammer. En typisk dag for en opvågningssygeplejerske er travl med mange korttidskontakter, mange sygeplejehandlinger og patientrelaterede gøremål. Afdelingen er døgnåben og modtager årligt ca. 8000 voksne og børn. Det store flow af patienter i det åbne rum med plads til 14 patienter ad gangen betyder, at opvågningssygeplejersken ofte har mange bolde i luften, og arbejdsmiljøet er præget af støj og mange indtryk. Afdelingens opbygning gør det svært at finde et egnet sted, hvor der er plads og ro til uforstyrrethed.

Formålet med projektet er at skabe et multifunktionelt personalerum i samarbejde med afdelingens sygeplejersker, studerende og arkitekt Mette Folmer. Indretningen skal understøtte refleksion, faglig fordybelse og restitution for sygeplejersker og studerende men også bruges til frokostpauser, undervisning, samtaler mm. En lille oase, der giver ro i sindet, fremmer arbejdsmiljø, arbejdsglæde og dermed patientsikkerhed.

Et typisk personalerum på et hospital kan være en broget affære både hvad angår kunst på vægge og interiør. Det er oftest et meget klinisk rum.

Vi udarbejder en projektbeskrivelse og iværksætter:

  • Afholdelse af Workshop med bearbejdning af input og tegneforslag
  • Prøvehandlinger i dialog med sygeplejersker og teknisk afdeling
  • Kontakt med lokale firmaer/samarbejdspartnere mhp. inventardonationer og mindre fondssøgninger
  • Hjælp af teknisk afdeling med ny-indretning af rummet (nedtagning af køkken og flytning af taskeskabe)
  • Rum og adfærdsobservationer.
  • Interviews af personale og studerende

Sygeplejersker oplever rummets nye indretning som en energi-booster til frokost og pauser. Antallet af forstyrrelser er reduceret med 75 % i personalerummet, hvilket mindsker stress niveau og øger arbejdsglæde. Sygeplejersken er mere tilstede i arbejdet hos patienterne.

Rummet understøtter klinisk vejleder og indbyder til faglige refleksioner i små grupper med studerende/kursister, således at de bedre kan åbne op for det, som opleves udfordrende og dermed øge fagligheden til gavn for patienten.

En bruger af rummet udtaler i et interview om rummet: "Der er mere balance i arbejdslivet og det tænker jeg afspejler sig ude ved patienterne. Jeg får fornemmelsen af at træde ind i en skov. Det skaber ro og får pulsen til at falde. Jeg sænker skuldrene. Det er her, vi lader op i en travl hverdag". 

Løsningen er inspireret af Hernings fødestue og eget børnerum.

Læs mere om løsningen her.