Indstillet: 
Gitte Uldall Laue Petersen, Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Vi har på Arbejdsmedicin udviklet et program til online behandling af arbejdsrelateret stress. Projektet er udviklet i samarbejde med Funktionelle Lidelser og kører på deres platform internetbehandling.dk. Selve indholdet tager udgangspunkt i det gruppetilbud, som har kørt i en årrække på Arbejdsmedicin, men som nu udbydes som et online tilbud.

Det online behandlingsformat rummer en række fordele, fx at det er mere fleksibelt for patienterne hvornår de deltager i behandlingen, de enkelte moduler kan gentages efter behov, og vi kan som behandlere løbende følge op på deltagernes vej igennem programmet og effekten af tilbuddet.