Indstillet:
Forflytningsteamet på akutafdelingen, inkl. ledelsen på akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Akutafdelingens patienter har mange forskellige behov og kan være mere eller mindre selvhjulpne, når de kommer til afdelingen. Det er derfor afgørende, at medarbejderne på afdelingen har et indgående kendskab til, hvordan de forflytter patienterne rundt, både af hensyn til patientsikkerheden, værdigheden for patienterne og medarbejdernes sikkerhed. Akutafdelingen har derfor de seneste år prioriteret forflytningsuddannelse til alle medarbejdere (på tværs af faggrupper) højt.

En gang om året har alle medarbejderne modtaget undervisning i de typiske typer af patientforflytninger – undervisning som har været for alle faggrupper, bl.a. med fokus på, at det er afgørende at alle med patientkontakt har den samme ide om, hvordan en pågældende patient forflyttes.

Akutafdelingens ledelse har været en afgørende støtte i projektet, da forflytningsundervisningen har været lagt ind i vagtplanen, så alle har kunne komme med, mens forflytningsvejlederne har haft en afgørende rolle ift. undervisningen. Der er desuden blevet prioriteret, at afdelingen er gået fra at have 2 forflytningsvejledere til at de nu har 3.

Projektet er bygget op omkring de 5 hjørnesten i den multidimensionelle forflytningsindsats (udviklet i forbindelse med forflytningsprojekt på neurologisk afdeling i Viborg 2019): Organisation – ledelsesopbakning – politik, hjælpemidler – infrastruktur, Risikovurdering, Udvikle sikkerhedskultur, Undervisning – træning – ressourcepersoner – Frontløbere.

Medarbejderne på akutafdelingen har fået et større kendskab til brug af hjælpemidler og forflytningsteknikker. Akutafdelingen anser patientforflytninger som en del af kerneopgaven på lige fod med alle andre fagfaglige kompetencer. På den måde arbejder akutafdelingen for en god sikkerhedskultur og mindre nedslidning for medarbejderne.