Indstillet:
Nynne Døssing Jakobsen, Sterilafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
I Sterilproduktionen anvendes termiske kameraer til at hjælpe medarbejderne med at afgøre, om instrumenterne er afkølet tilstrækkeligt efter autoklavering, således de kan sendes videre i genbehandlingsprocessen.

Tidligere skulle medarbejderne subjektivt afgøre, om instrumenterne var afkølet tilstrækkeligt, hvor de nu får hjælp af de termiske kameraer til at afgøre det (hvilket også betyder færre berøringer). Det betyder ligeledes, at medarbejderne ikke skal gå forgæves frem og tilbage for at kontrollere det, men i stedet kan afvente, at de termiske kameraer indikerer, at nu er instrumenterne ved at være afkølet, før de går ind og endeligt kontrollerer og frigivet instrumenterne.

Løsningen er med til at understøtte, at instrumenter, der ikke er afkølet tilstrækkeligt, ikke sendes videre i genbehandlingsprocessen. Hvis instrumenter ikke er tilstrækkeligt afkølet, når de sendes videre, så kan der dannes kondens i sterilcontaineren, hvilket potentielt kan udgøre en risiko for patienten, og dermed medføre en UTH.

Læs mere om løsningen her.