Indstillet:
Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Vi har sammensat et nyt introduktionsforløb til nyansat plejepersonale, som både består af mentorordning, følgevagter, undervisning, samtaler og simulations- og færdighedstræning. Programmet er struktureret, så hvis man er nyuddannet, deltager man i hele forløbet, mens hvis man har erfaring fra tidligere stillinger, kan forløbet skræddersyes med de elementer, som er relevante for den enkle.

Vi har i den forbindelse valgt at ansatte en introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske, som på tværs i hele Medicinsk Afdeling skal sikre, at alle nyansatte tilbydes et skræddersyet introduktionsforløb. Den introduktions- og oplæringsansvarlige sygeplejerske skal blandt andet undervise, afholde færdigheds- og simulationstræning og koordinere og planlægge introduktionsforløbene i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne og afsnittenes mentorer.

Det fulde introduktionsforløb startes op fire gange om året (februar, april, juli/august og september) og tager ca. 3 måneder at gennemføre. Med start 4 gange om året sikrer vi, at alle nyansatte kan tilbydes forløbet uanset ansættelsestidspunkt, da forløbet sammensættes og skræddersyes til den enkelte.

Det vægtes, at forløbet indeholder undervisning i tværfagligt samarbejde og tværsektorielt samarbejde, samt introduktion til relevante nøglepersoner og samarbejdspartner. I og med at den introduktions - og oplæringsansvarlige sygeplejerske varetager introduktionsforløbet på tværs af hele Medicinsk Afdeling, giver det de nyansatte mulighed for sparring med andre nyansatte og netværk på tværs i afdelingen.

Løsningen er inspireret af Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers og af Aalborg Universitetshospital.