Indstillede:
Hjerteafsnittet, Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Hjerteafsnittet, RH Viborg er en akut afdeling med plads til 26 patienter. Langt overvejende del, omkring 99 % af afsnittets patienter bliver indlagt akut. Igennem flere år har afsnittet haft en skriftlig pjece ”Velkommen til afsnittet” i form af et lamineret ark, som lå tilgængelig i sengebordets skuffe. Desuden havde afsnittet, inden det flyttede i nye rammer, anvendt en monitor på gangen som informationstavle.

I forbindelse med flytning 1. oktober 2019 i nyt afsnit, hvor størstedelen af sengestuerne er enestuer, blev nedenstående ide ”født”. Der er blevet udfærdiget en lille ”Velkommen til hjerteafsnittet video”, en lille film på ca. 4 minutter, som er at finde i fjernsynets kanaloversigt.

Videoens indhold er små seancer - speaket i talesprog af personale fra afsnittet - omhandlende den information, der giver et indblik i et ophold på hjerteafsnittet både som patient og som pårørende.

Informationen vil dog også fortsat være tilgængelig i skriftlig form som en pjece, der kan printes fra afdelingens patientinformationspjecer. Desuden er videoen tilgængelig på afdelingens hjemmeside, under hjerteafsnittets patientvejledninger, så det er muligt at tilgå den hjemmefra.

Læs mere om løsningen her.