• Borgeren: Løsningen skal give værdi for borgeren. Dette skal kunne måles direkte eller indirekte. Det skal i indstillingen kunne tydeliggøres, at der ved udviklingen og implementeringen af løsningen har været fokus på værdien for borgeren
  • Sammenhæng: Løsningen medvirker til at skabe sammenhæng – det kan være på tværs af sektorer, på tværs af afdelinger, på tværs af fagligheder eller på tværs af "os og borgeren".
  • Kvalitet og effektivitet: Med løsningen skal der være stræbt mod en bedre kvalitet og effektivitet, fx bedre behandling, bedre kommunikation, bedre organisering eller bedre/mere smidige administrative procedurer.
  • Medarbejdere/ledelse/arbejdsplads: Løsningen viser vilje, mod og engagement blandt medarbejdere og ledere og har fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

Løsningerne kan have styrker på forskellige af de kriterier, som er sat op. Det er en samlet vurdering af disse kriterier, som ligger til grund for priskomitéens bedømmelse af de indstillede løsninger. Dette illustreres i denne figur: