Indstillet:
Ambulatorielogistik teamet HEM: Forløbskoordinerende sygeplejerske Vibeke Bach Mikkelsen, sygeplejerske Anna Grethe Møller, yngre læge - Introlæge i Neurologi Pavel Mariager, Sundheds-It konsulent Mette Larsen, Neurologisk Klinik, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Siden januar 2018 har sygeplejersker, yngre læger og speciallæger i Neurologisk Klinik arbejdet målrettet med at udvikle It-løsninger til Klinisk Logistik, der kan understøtte klinisk praksis på tværs af Neurologisk Afsnit og Neurologisk Klinik. Dette arbejde pågår dels i en regional styregruppe for ambulatorielogistik, dels i neurologisk regi på Hospitalsenhed Midt.

Klinisk Logistik er et arbejdsredskab, der effektivt kan bidrage til overblik over patienters udrednings- og behandlingsforløb, det daglige flow af patienter, kapacitetsforhold og hensigsmæssig anvendelse af personaleressourcer og kompetencer på tværs af afsnit og klinik i samme afdeling.

Anvendelse af Klinisk Logistik er tværfagligt forankret i Neurologi. Et fælles overblik blandt det kliniske personale fremmer medansvaret for de samlede opgaver, der tværfagligt knytter an til patienternes udrednings- og behandlingsforløb: Hvor den enkelte læge tidligere kun havde fokus på egne patienter den pågældende dag i Neurologisk Klinik har den enkelte læge nu også fokus på, hvordan egne ressourcer og kompetencer kan anvendes i fx andre ambulatorie funktioner eller til stuegang i Neurologisk Afsnit såfremt der opstår ledig tid.

Ambulatorielogistik styrker også sygeplejerskernes koordinerende funktioner, idet patienternes forløb præsenteres tydeligt og tidstro. Det betyder, at alle faggrupper, der er involveret i patienternes forløb kan følge med i, hvor langt patienterne er i deres udrednings-, behandlings- eller opfølgningsforløb og prioritere personaleressourcer anderledes, hvis en patient eksempelvis er forsinket i Røntgen og Skanning.

Løsningen er inspireret af andre afdelinger i Region Midtjylland.