Indstillet:
Margrethe Sønderskov Christensen og Helle Dahl Engelsted, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
1. marts 2018 indførte Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital et nyt system 'Opgavesystem' til bestilling af blodprøver. Systemet afløser et system, som har fungeret i en lang årrække, hvor ikke akutte prøvetagninger på indlagte patienter blev taget med faste intervaller - 'runder'.

Med det nye system bestiller klinikken prøvetagning, således at prøven tages, når det er mest optimalt ift. patientens behov. Klinikkernes mulighed for at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange optimeres.

Opgavesystemet sikrer, at blodprøvetagning foregår på rette tid og sted koordineret ift. anden patientbehandling. Ift. bioanalytikerens arbejde sikrer systemet, at nærmeste ledige bioanalytiker kan løse opgaven, hvilket har stor betydning for målopfyldelse ift. rekvirentens ønske/behov.