Indstillet:
Lene Norup, Opvågningen, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
E dok som er pædagogisk, logisk og overskueligt bygget op om en skabelon, med farver, genveje, relevante illustrationer/billeder, så alting bliver let at tilgå, finde, opdatere og navigere i.

Borgeren kan tilgå vores E dokumenter, og kan således faktisk også måle vores sygepleje op af det pågældende E dok. Da der er et illustrativt billede koblet på de faglige dokumenter hjælper det borgeren med at forstå. Billederne anvendes til at vise patienter hvordan ting ser ud i virkeligheden.(Fx blindtarm el polypper)

ALLE andre afdelinger kan se hvad sygeplejen for de enkelte indgreb generelt omfatter i Opvågningen. På den måde bliver det nemmere at tage over og letter overgangen for patienten. Nyt personale og studerende har stor glæde af E dokumenterne. Det giver en fælles opfattelse af hvordan kvaliteten skal være. Udviklingen går imod at vi skal modtage og udskrive patienter til operation/behandling hvilket den nye dokumentopbygning tager højde for.