Indstillet:
Cirroseteamet v. sygeplejerske Susanne Nielsen, sygeplejerske Irene Hornbøl, sygeplejerske Helene Skriver Dahl, overlæge Henning Glerup og overlæge Sabine Becker, Klinik for Mave- og Infektionssygdomme, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Cirrose-klinikken blev etableret som et udviklingsprojekt i 2016. Inspirationen er hentet fra Bispebjerg Hospital, hvor indførelse af en primært sygeplejerske-drevet Cirrose-klinik har vist positiv effekt på både overlevelse og livskvalitet for patienter med cirrose (skrumpelever).

I klinikken tilbydes patienter med cirrose et individualiseret forløb med fast tilknyttet sygeplejerske, dedikereret til at håndtere denne patientgruppe. Patienten mødes med en fordomsfri og anerkendende tilgang og tilbydes "leverlivsstilssamtaler", der har til formål:

1) At give patienten en mere grundlæggende forståelse for sin leversygdom, for tidligt at kunne reagere på eventuelle komplikationer
2) At motivere til alkoholabstinens
3) At optimere ernæringstilstanden (som har stor betydning for prognosen hos disse patienter)
4) At yde støtte, omsorg og tryghed og dermed etablere en tillidsfuld kontakt mellem patient og behandler

Med løsningen arbejdes der med lighed i sundhed: Patienter med cirrose udgør en forsømt patientgruppe med høj genindlæggelsesrisiko og høj dødelighed. Patienterne har ofte mange udfordringer af fysisk, psykisk, social og økonomisk karakter. Ligeledes er mange misbrugere og føler sig stigmatiserede i sundhedsvæsenet.