Indstillet:
Michael Moesmann Madsen og Mette Bohl Larsen, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Yngre læger driver organisatorisk kvalitetsudvikling uden at være styret af ledelsen: En gruppe drevet af yngre læger har i et års tid arbejdet systematisk med at optimere deres daglige arbejdsgange om modtagelse af akutte patienter ud fra datadrevet forbedringsarbejde. Korte hyppige møder har dannet grundlaget. Til hvert møde har en af de yngre læger fremlagt data for et område indenfor akutmodtagelsen. Ud fra disse data har gruppen planlagt indsatser, som skal afprøves i klinikken inden næste møde. Gruppen evaluerer via nye data om indsatserne har ført til forbedring. Ved hvert møde aftales nye små indsatser som kan afprøves og efterfølgende evalueres.

Et konkret eksempel på det datadrevne forbedringsarbejde er:

• Hvor hurtigt efter ankomst ser modtagelæge de akutte patienter?

• Monitorering via data trukket fra BI portalen

• Indsatser: Fx flytning af lægeressourcer i forbindelse med konferencetidspunkter

• Afprøvning af indsatsen

• Monitorering af effekt via data trukket fra BI portalen

Ved akut modtagelse af medicinske patienter er det afgørende, at det rigtige personale er til stede på det rigtige tidspunkt. I dette tilfælde har fordeling af lægeressourcer dannet grundlagt for mindre ventetid for patienten og hurtigere stillingtagen til behandling.

Løsningen er inspireret af IHI - Model of Improvements.