Indstillet:
Ditte Hoffmann Jensen, Nicolaj Knudsen, Lisbeth Frostholm, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital og Charlotte U Rask (BUC), Erik Hedman (Karolinska Instituttet, Sverige), Susanne Daugaard (Center for Telemedicin, RM)

Kort beskrivelse af løsningen:
Patient selvhenvisning og videodiagnostisk udredning har vist sig som en effektiv og meningsfuld videreudvikling af den vanlige ambulante sundhedsydelse til patienter med behandlingskrævende helbredsangst. På forsøgsbasis kunne patienter selv henvise sig og gennemgå den diagnostiske udredning i hjemmet via video. Selvhenvisningen foregik gennem hjemmesiden: www.helbredsangst.dk, hvor patienten loggede ind med NemID og udfyldte en samtykkeerklæring samt et spørgeskema, hvorefter patienten blev inviteret til en grundig, men forkortet, video-diagnostisk udredning på 1-3 timer med en psykolog eller læge før behandlingen igangsattes.

På hjemmesiden er der udviklet video- og tekstinformation til den første selv-diagnostik. Løsningen mindsker barrieren mellem patient og sundhedsvæsen, når patienten ikke skal henvises via egen læge og gennemgå udredningen ambulant. Dette tiltag er et supplement til den vanlige praksis, men flere patienter forventes at vælge denne løsning fremover, da det er en nem og hurtig adgang til udredning og behandling, samt kan tilgås fuldt ud i eget hjem. Pt. arbejdes der for en implementering.

Patienter med helbredsangst, også kaldet hypokonder tilstand, frygter at have eller få en alvorlig sygdom, og opsøger enten læge hyppigt, eller undgår lægebesøg pga. deres angst. Derfor fastholdes nogle patienter i det somatiske sundhedsvæsen og oplever sen diagnostik, mens andre aldrig ses der. Selvhenvisning og video-diagnostik kan mindske barriererne for adgang til relevant behandling, idet patienten kan selv-henvise sig fra hjemmet når behovet opstår udenfor arbejdstid og dagligdagsforpligtelser.

Løsningen er inspireret fra Internetpsykiatrienheden på Karolinska Instituttet i Stockholm.