Indstillet:
RPA-Team, Sundheds-it, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af indstillingen:
Vi bliver færre hænder til det samme stykke arbejde. Samtidig findes der mange IT-systemer i Region Midtjylland, som mangler system-integration. Der sidder derfor lægesekretærer, kontormedarbejdere og mange andre ansatte i region Midtjylland, som bruger tid på arbejdsopgaver, der ikke er ressourcer til at løse, og som samtidigt ikke udfordrer deres faglighed.

Derfor har AUH Sundheds-it oprettet RPA-teamet. RPA (Robotic Process Automation) er en betegnelse, der dækker over automatisering via softwarerobotter (RPA-software), som simulerer brugeradfærd. RPA-softwaren programmeres til at kopiere en medarbejders handlinger ud fra en kortlagt og regelbaseret proces. RPA-teamet udvikler RPA-software, også kaldt "Din digitale kollega", som kan kompensere for den manglende system-integration og derved afhjælpe trivielt og repeterbare administrative opgaver. 

"Din digitale kollega" giver værdi for alle på og omkring hospitalerne i Region Midtjylland, fordi "Din digitale kollega" kan hjælpe alle lige fra administrationen til klinikken.

I administrationen er det opgaver som at sende ansættelsesbreve til nyansatte, sende påmindelsesmails og behandle fakturaer, som "Den digitale kollega" kan aflaste medarbejderne for.

I klinikken kan "Din digitale kollega" blandt andet hjælpe med at opdatere vagtplaner, Klinisk Logistik-tavler, bestille blodprøver samt arkivere besvarede SurveyXact-spørgeskemaer i EPJ. Alt sammen opgaver, som bliver gjort hver eneste dag på hospitalerne i Region Midtjylland.

Og dette er kun en brøkdel af de opgaver, hvor "Din digitale kollega" kan give en hjælpende hånd. For borgere og medarbejderne kan "Din digitale kollega" give følelsen af et optimeret flow på hospitalerne, uden flaskehalse, og derved forbedre oplevelsen. Derudover kan frigørelsen af tid til borgerkontakt også give en positiv effekt på patientsikkerheden.

RPA-software er efterhånden er anerkendt form for software, som anvendes i mange forskellige institutioner. RPA-software anvendes for eksempel i stor stil i finanssektoren, men anvendes også i kommuner og andre steder hvor der er mange trivielle og tunge administrative opgaver.