Indstillet:
Joan Bøgedal, Hanne Henriksen, Thomas Rydborg og Mikkel Seneca, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Vi er lykkes med at gå fra 3 til 5 Gastric Bypass operationer på samme dag, ved at arbejde parallelt imellem vores forskellige faggrupper og kigge på den relationelle koordinering.

Den umiddelbare gevinst har været en stigning på antallet af operationer med 60 %. 

Medarbejderne på tværs af fag er blevet mere opmærksomme på hinandens opgaver og betydning af hinandens funktioner.

Løsningen er inspireret fra Rotterdam.