Indstillet:
Anne-Mette Viberg Sørensen, Berit Falkesgaard Nørgaard og Birgitte Bigom Nielsen, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Patienter over 75 år med hoftenær fraktur tilbydes at blive fulgt hjem af en følge-hjem-medarbejder på udskrivelsesdagen. Følge-hjem-medarbejderen besøger patienten i eget hjem på udskrivelsesdagen. Ved dette besøg bliver der i samarbejde med patienten, de pårørende og kommunens medarbejdere udarbejdet mål for efterforløbet. Der vil blive taget udgangspunkt i identificerede problemer fra indlæggelsesforløbet.

Dagen efter udskrivelsen tilbydes patienten, de pårørende og kommunens medarbejdere en telefonisk eller telemedicinsk opfølgning af de opstillede mål, eventuelle problemstillinger, observationer osv. Fra udskrivelsesdagen og 7 dage frem er det muligt for kommunens medarbejderen at få en specialiseret rådgivning ved følge-hjem-medarbejderen, hvor der er mulighed for geriatrisk/ortopædkirurgisk lægefaglig sparring.

Løsningen er inspireret af følge-hjem-ordninger på Medicinsk afd. indenfor bl.a. geriatri og KOL på Regionshospitalet Horsens.