Indstillet:
Frivillige guider på Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Et korps af frivillige guider fra Røde Kors hjælper til på Aarhus Universitetshospital i Skejby. De opholder sig ved hospitalets hovedindgange, hvor de tilbyder deres hjælp til patienter, pårørende OG ansatte, så de lettere kan finde vej.

Der møder mellem 4 og 6 frivillige ind på hverdage fra kl. 8 -11 og fra 11-14. De tilbyder hjælp til at benytte de digitale "finde-vej-standere", vejleder i brug af "AUH Find Vej-app", eller de kan følge patienten hele vejen hen til behandlingsstedet. Ordningen har eksisteret siden oktober 2016 og er i overensstemmelse med Region Midtjyllands frivilligpolitik. Korpset består nu af 65 engagerede frivillige, hvoraf de 40 % er mænd. Der er stor forskel på, hvor meget tid de frivillige bruger på hospitalet - nogle kommer 2 gange om ugen, mens andre dukker op en gang hver anden uge. 

Det kan virke overvældende og svært at finde rundt i det nye hospital, hvis man er nervøs for en undersøgelse eller er blevet forsinket på vejen hertil. Den medmenneskelighed, som de frivillige udviser, har altid en vis beroligende effekt, og samtidig kommer patienten rettidig frem. Vores frivillig guider modtager ros og anerkendelse fra ansatte, som værdsætter, at de frivillige hjælper deres patienter.

Patientstøtter og frivillige guider findes på de fleste af regionens øvrige hospitaler - og løsningen er inspireret herfra.