Indstillet: 
Mette Lya, Lone, Joan og ledelsen for fødeafsnittet, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen: 

  • Fødeafdelingen satte sig Visioen "Styrke det nye liv" og den ukomplicerede fødsel i sommeren 2016. Dette bidrog bl.a. til et fornyet fokus på hjemmefødsler og det tilbud vi kunne give til parrene med ønske om at føde hjemme. Der blev etableret en Hjemmefødselsordning, som består af 3 jordemødre, som varetager hjemmefødslerne ved Hospitalsenhed Midt. Dermed fik vi optimeret vores tilbud til de gravide med ønske om hjemmefødsel.
  • Pga. det fornyede fokus på hjemmefødsler er visitationen af gravide med ønske om hjemmefødsel blevet bedre. Der er et større fokus på at informere og vejlede om hjemmefødsel til parrene, samt øget viden om hvem der kan anbefales hjemmefødsel ifht sikkerhed og tryghed i hjemmet.
  • God struktur på Hjemmefødselsordningen. Heraf samhørighed i konsultation, hjemmebesøg i graviditeten og besøg i hjemmet efter fødslen.
  • Udformet nyt information til de kommende forældre. Pjecer, poster, information på hjemmeside. Samt vores hjemmefødselscafé.
  • Nyt materiale til jordemødre med diverse dokumenter, samt revurderet indhold i Hjemmefødselskuffert og sikkerhedsudstyr i hjemmet som fx sug og ambu-pose.

Løsningen er inspireret af Aalborg Universitetshospital.